Бие махбодийг хоргүйжүүлэх, ядаргаа тайлах, сэргээх 5 өдрийн эмчилгээ

Эмчилгээ явагдах хугацаа:   Долоо хоногийн 1-5 дахь өдөр
Эмчилгээ явагдах цаг:          08.20-16.00
Хөтөлбөрийн заалт:
 • Бодисын солилцооны өөрчлөлтөөс үүссэн дотоод хордлого
 • Гадаад орчны таагүй нөлөөнөөс үүссэн хордлого
 • Ядрах, сульдах
 • Харшил
 • Арьсны батгашилт, үрэвсэл
 • Үе мөч, нурууны архаг өвдөлт
 • Таргалалт 1-2 р зэрэг
Хөтөлбөрийн агуулга:

1 дэх өдөр:
 • Рашаанаар гэдэс угаана;
 • Хоргүйжүүлэх аппаратын эмчилгээ;
 • Хэсгийн иллэг хийнэ /толгой, хүзүү, сэрвээ/;
2 дах өдөр:
 • Infra red мини саунд оруулна;
 • Хоргүйжүүлэгч аппаратын эмчилгээ хийнэ;
3 дахь өдөр:
 • Рашаан-д оруулна;
 • Хоргүйжүүлэгч аппаратын эмчилгээ хийнэ;
 • Бүтэн биеийн бариа хийнэ;
4 дөх өдөр:
 • Infra red мини саунд оруулна;
 • Хоргүйжүүлэгч аппаратын эмчилгээ хийнэ;
5 дахь өдөр:
 • Рашаанаар гэдэс угаана;
 • Хоргүйжүүлэгч аппаратын эмчилгээ хийнэ;
 • Хэсгийн иллэг /толгой, хүзүү, сэрвээ/ хийнэ;