Үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ
Клиник тасаг
 • Үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ

Үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ

 1. Зүрхний шигдээсийн дараа
  1. Эмчилгээний хоол
  2. Иллэг  /хэсгийн/
  3. Хүчилтөрөгч эмчилгээ
  4. Эмчилгээний тусгай дасгал
  5. Усан эмчилгээ  /заалтаар/
 2. Зүрхний мэс ажилбарын дараах
  1. Эмчилгээний хоол
  2. Иллэг /хэсгийн/
  3. Хүчилтөрөгч эмчилгээ
  4. Эмчилгээний тусгай дасгал
  5. Цагирган шүршүүр
  6. Боолт
  7. Усан эмчилгээ /заалтаар/
 3. Тархины харвалт, тархины мэс заслын дараа
  1. Эмчилгээний хоол
  2. Иллэг/ хэсгийн/
  3. Зүү эмчилгээ
  4. Хөдөлгөөн засал /хэрэгсэлтэй
  5. Эмчилгээний тусгай дасгал
  6. Лимфодренаж массаж
  7. Физик эмчилгээ /ТЕНС, biomix
 4. Нүүрний мэдрэлийн эмгэг
  Эмчилгээ, сувилгаа
  1. Эмчилгээний хоол
  2. Физик эмчилгээ /инфра туяа, УВЧ, /
  3. Физик эмчилгээ /биомикс, дарсонвализаци/
  4. Эмчилгээний дасгал
  5. Зүү эмчилгээ
  6. Иллэг /хэсгийн/
 5. Хэвлийн хөндийн мэс заслын хийгдэх сэргээн засах эмчилгээ
  /Цөсний чулуу авахуулах, эмэгтэйчүүдийн, ходоодны, бөөрний мэс заслын дараа/
  1. Эмчилгээний хоол;
  2. Хагалгааны шархны боолт;
  3. Шархны эдгэрэлтийг түргэсгэх, өвдөлт намдаах физик эмчилгээ /лазер, ХЯТ, УВЧ г.м./;
  4. Шархыг цэвэрлэх, цусны эргэлтийг сайжруулан сэргээх цагирган шүршүүр;
  5. Бие мах бодийг сэргээн, тамиржуулах иллэг;
  6. Хүндрэл наалдацаас сэргийлэх, хөдөлгөөний идэвхийг сэргээх эмчилгээний тусгай дасгал;
 6. Үе солих мэс заслын дараах сэргээн засах эмчилгээ
  1. Эмчилгээ, сувилгааны хоол;
  2. Хагалгааны шархны боолт;
  3. Хөдөлгөөн засал, дасгал;
  4. Үений хөдөлгөөний далайцыг сайжруулах тусгай багажийн /СРМ, Scifit/ эмчилгээ;
  5. Хөлийн цус тунгалагийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх, мэдрэл сэргээх, булчингийн хүчий нэмэгдүүлэх үйлчлэлтэй багажийн эмчилгээ;
 7. Нуруу, нугасны мэс заслын дараах сэргээн засах эмчилгээ
  /Нугасны мэс заслын дараа 1 сар өнгөрсөн байх/
  1. Эмчилгээ, сувилгааны хоол
  2. Хагалгааны шархны боолт / шаардлагатай бол/
  3. Өвдөлт намдаах, шархны эдгэрэлтийг түргэсгэх физик эмчилгээ
  4. Иллэг /хэсгийн/
  5. Зүү эмчилгээ
  6. Эмчилгээний дасгал, хөдөлгөөн засал
  7. Мэдрэл сэргээх, булчингийн хүчийг нэмэгдүүлэх үйлчилгээтэй багажийн физик эмчилгээ