Сувилалд хэрхэн ирэх вэ?
Эмчилгээ үйлчилгээ
  • Сувилалд хэрхэн ирэх вэ?

Сувилалд хэрхэн ирэх вэ?

  1. Ажлын өдрүүдэд 8:20-11:40 цагийн хооронд үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авна.
  2. Сувилуулахаар ирэхдээ доорхи бичиг баримтыг авчирна.
  • Бөглөж баталгаажуулсан илгээх бичиг; /сайтнаас хэвлэж авч болно/
  • Иргэний үнэмлэх;
  • Сувилалд ирэх өдрөөс 21 хоногийн дотор хийлгэсэн шинжилгээ, Цусны ерөнхий болон био хими, шээсний шинжилгээ, ЭХО, зүрхний цахилгаан бичлэг  /ЭХО, Зүрхний бичлэгийг тус сувилалд ирээд хийлгэж болно/
Жич: Ирэх өдрөөс 21 хоногийн дотор шинжилгээ, оношлогоо хийлгэсэн сувилуулагч шууд Оргил рашаан сувилалд ирж илгээх бичгийг бөглүүлж, баталгаажуулаад орж болно.