Сувиллын үнэ тариф

Сувилалд эмчлэн сувилуулах ор хоногийн төлбөр
Сувилалд эмчлэн сувиллуулах 1 хүний үндсэн төлбөр нь  
  • ЭМД-д хамрагдаагүй иргэн 62 000 төгрөг,
  • ЭМД-д хамрагдсан иргэн 250.000 төгрөг байна.  /6-8 хоног/
Энэ  төлбөрт: 
  1. Эмчилгээ сувилгааны цай, хоол, жүүсний үнэ  /өдрийн 5 удаагийн/
  2. Үндсэн оношийн дагуу хийгдэх 4-7 төрлийн эмчилгээний  үнэ багтана.
Та өөрийн хүсэлтээр орох өрөөг сонгоод доорхи төлбөрийн тарифаар үйлчлүүлнэ.
Үүнд:
  • Энгийн  өрөө – үндсэн тарифаар сувилуулна. /250,000 төгрөг/
  • Нэмэгдэлтэй өрөө – 1 хүн хоногт үндсэн тариф дээр өрөөний зохион байгуулалтаас хамаараад 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 төгрөгийн нэмэгдэлтэй сувилуулна.
Энгийн  өрөө Өрөөний зураг харах
Орны тоо 2-3ш
Орны хажуугийн шүүгээ 
Ширээ
Сандал
Хувцасны шүүгээ
Угаалтуур
Толь
1 хүний өрөө – 1 хүн хоногт  5 000 ₮ нэмэгдэлтэй Өрөөний зураг харах
Орны тоо
Орны хажуугийн шүүгээ
Ширээ
Сандал
Хувцасны шүүгээ
Ханын зураг
Угаалтуур
Толь
2 хүний өрөө – 1 хүн хоногт  10 000₮ нэмэгдэлтэй Өрөөний зураг харах
Орны тоо
Орны хажуугийн шүүгээ
Ширээ
Сандал
Хувцасны шүүгээ
Ариун цэврийн өрөөтэй  
2 хүний  өрөө 1 хүн хоногт 15 000₮ нэмэгдэлтэй Өрөөний зураг харах
Орны тоо 1-2ш
Орны хажуугийн шүүгээ
Ширээ
Сандал
Хувцасны шүүгээ
Зурагт
Хөргөгч
Ариун цэврийн өрөөтэй  
Люкс өрөө – Угтвар өрөөтэй 1 хүн  хоногт 20 000₮ нэмэгдэлтэй Өрөөний зураг харах
Орны тоо
Орны хажуугийн шүүгээ
Ширээ
Хувцасны шүүгээ
Зурагт
Хөргөгч
Буйдан
Ариун цэврийн өрөөтэй  / шүршүүртэй/  
Сувиллын төлбөртэй эмчилгээ, тусламж үйлчилгээний үнийн тариф
 
 
Эмчилгээний төрөл
 
Эмчилгээний нэр
      Төлбөр
Дотроос
Сувилуулагч
Гаднаас
Амбулатори
 
1  
Рашаан эмчилгээ
Рашаанд орох 5 000₮ 10 000₮
2 Рашаанаар гэдэс угаах 10 000₮ 10 000₮
3 Рашаанаар цөс угаах 2 500₮ 5 000₮
4 Рашаан уух   1литр   500₮
5  
Шавар
эмчилгээ
Бүх биеийн 15 000₮ 20 000₮
6 “Өмд” хэлбэрийн /костюм/ 5 000₮ 10 000₮
7 Богино өмд 3 000₮ 6 000₮
8 1 гарт 2 500₮ 5 000₮
9 2 хөлд 2 500₮ 5 000₮
10 2 тохой, 2 өвдөгт тус бүр 2 500₮ 3 000₮
11 Хэвлийд 2 500₮ 5 000₮
12 Ууц нуруунд 2 500₮ 5 000₮
13 “Оймс” хэлбэрийн шавар 2 500₮ 5 000₮
14  
 
 
 
Физик
эмчилгээ
Эмийн электрофорез  /эм зарцуулна/ 2 000₮ 5 000₮
15 Электросон /МИФ/ 1 500₮ 3 000₮
16 Интерференци эмчилгээ ICT 2 000₮ 5 000₮
17 Богино импульсийн гүйд.ТЕНС 2 000₮ 5 000₮
18 Био микс  /нүүрний саажилтын/ 2 000₮ 5 000₮
19 Амплипульс 1 500₮ 3 000₮
20 Дарсонвализаци  /искра/ 1 500₮ 3 000₮
21 Богино долгионы диат. /УВЧ/ 1 500₮ 3 000₮
22 Микро долгион 1 500₮ 3 000₮
23 Хэт ягаан туяа  УФО /общий/ 1 500₮ 3 000₮
24 Инфра улаан туяа 1 500₮ 3 000₮
25 Лазер 2 000₮ 5 000₮
26 УфО /гуурст/ 1 500₮ 3 000₮
27 Ультразвук 1 500₮ 3 000₮
28 Парафин 2 500₮ 5 000₮
29 Hot pac 2 000₮ 5 000₮
30 Хоргүйжүүлэгч /детокси/ 5 000₮ 15 000₮
31 Утлага 1 500₮ 3 000₮
32  
 
 
Иллэг
Механик эмчилгээ
Хүзүүний татлага 2 500₮ 5 000₮
33 Нурууны татлага 2 500₮ 5 000₮
34 Иллэг /хэсгийн/ 5 000₮ 10 000₮
35 Иллэг толгойн 3 000₮ 5 000₮
36 Иллэг бүтэн биеийн 25 000₮ 25 000₮
37 Доктор лайф /лимфодренаж/ хэсгийн 2 000₮ 5 000₮
38 Доктор лайф /лимфодренаж/ бүтэн биеийн 5 000₮ 8 000₮
39 Хаш чулуун ор ердийн 3 000₮ 3 000₮
40 Хаш чулуун ор /олон функцтэй/ 5 000₮ 8 000₮
41 Зулайн массажны багаж 2 000₮ 5 000₮
42 Цахилгаан массажны сандал 3D 2 000₮ 3 000₮
43  
Уламжлалт эмчилгээ
Зүү эмчилгээ /1хатгалт/ 1000₮ 1 000₮
44 Бүтэн биеийн сүүн бариа 25 000₮ 25 000₮
45 Бүтэн биеийн халуун тосон бариа 25 000₮ 25 000₮
46 Бүтэн биеийн шөлөн бариа 25 000₮ 25 000₮
47 Рашаан бариа 10 000₮ 12 000₮
48 Шивүүр 5 000₮ 8 000₮
49 Самнуур 10 000₮ 15 000₮
50 Хануур 10 000₮ 20 000₮
51 Хий хөөх төөнүүр 10 000₮ 15 000₮
52  
 
 
Хөдөлгөөн засал
/цогц/
 
Хүзүү нурууны дасгал 2 500₮ 5 000₮
53 Хийн дасгал 2 000₮ 3 000₮
54 Мэс заслын дараахи 2 000₮ 5 000₮
55 Харвалтын дараахи 5 000₮ 10 000₮
56 Мэдрэлийн эмгэгийн 2 000₮ 5 000₮
57 Нурууны өвдөлтийн 2 000₮ 5 000₮
58 Гэмтлийн дараахи 2 000₮ 5 000₮
59 Нуруу нугасны мэс заслын дараахи 5 000₮ 10 000₮
60 Өвдөг түнхний хиймэл үений 5 000₮ 10 000₮
61 Хүүхдийн хөдөлгөөн засал 5 000₮ 10 000₮
62 Хүчилтөрөгч эмчилгээ Хүчилтөрөгч /хамраар/ 1 000₮ 3 000₮
63 Хүчилтөрөгчийн коктейль 500₮ 1 000₮
64  
Оношлогоо,
Бусад
Зүрхний цахилгаан бичлэг 5000₮ 5 000₮
65 ЭХО оношлогоо 25 000₮ 25 000₮
66 Цусанд сахар тодорхойлох 2 000₮ 3 000₮
67 Захын цусанд холестрин тодорхойлох 3 500₮ 7 000₮
68 Ясны сийрэгжилт тодорхойлох 5 000₮ 10 000₮
69 Боолт - 5 000₮
70 Цагирган шүршүүр 2 000₮ 3 000₮
71 Инфра саун 10 000₮ 15 000₮
72 Инфра саун+детокси 10 000₮ 15 000₮