Иллэг эмчилгээ
Эмчилгээ үйлчилгээ
  • Иллэг эмчилгээ

Иллэг эмчилгээ

Арьсны эд эсүүдийг механикаар цочроож, төв мэдрэлийн тогтолцоонд сэрэл мэдээлэл дамжуулан тайвшрах, таатай мэдрэмжийг бий болгох ба цус тунгалагийн эргэлтийг сайжруулан, булчин суллах, хэсгийн тэжээл бодисын солилцоог идэвжүүлэх, биологийн идэвхт цэгүүдийг өдөөнө.
  • Бие махбодь, булчингийн үйл ажиллагааг сэргээх
  • Сэтгэл санааг тайвшруулах
  • Өвдөлт намдаах
  • Нойр сайжруулах
  • Биеийг чийрэгжүүлэх үр дүнтэй.